Kontakt
Kontaktpersoner för Sir George Martin Music Award
Representant för Sir George Martin:
Staffan Olander: staffan(a)olander.se (Mobil: 070-5585800)

Musik i Syd:
Martin Martinsson: martin.martinsson(a)musikisyd.se (Mobil: 070-5654294)

Musikhögskolan i Malmö / Lunds Universitet:
Staffan Storm: staffan.storm(a)mhm.lu.se (Mobil: 076-1182918)
© Sir George Martin Music Award 2013