The Board
The board for Sir George Martin Music Award:

- Martin Martinsson, Musik i Syd, Ordförande
- Staffan Storm, prefekt vid Musikhögskolan i Malmö
- Stefan ’’Julius“ Malmström, Julius AB
- Lisa Wall, Sveriges Radio
- Miriam Aïda, artist
- Magnus Månsson, Sparbanken Öresund
- Staffan Olander, Olander Music & IT AB, representant för Sir George Martin

Produktion av årliga Galakvällen:
- Ann-Marie Ekman, verksamhetschef på Palladium, Malmö
Presented on the picture, from left to right are:

Sverker Svensson, Ann-Marie Ekman, Staffan Olander, Stefan 'Julius' Malmström, Sir George Martin, Lisa Wall, Martin Martinsson, Magnus Månsson, Miriam Aïda and Staffan Storm.

© Sir George Martin Music Award 2013