Om Sir George Martin Music Award
Sir George Martin utsågs 2010 till Hedersdoktor vid Musikhögskolan i Malmö tillhörande den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. I samband med hans besök här i maj 2010 instiftades ett stort skånskt musikpris till Sir George Martins ära.

Sir George Martin Music Award kan utdelas till den som anses ha verkat i hans anda som producent, kompositör, arrangör, dirigent eller musiker.

Pristagaren ska vara en (eller flera) fysiska personer med stark skånsk anknytning.

Priset, som är på 100.000 kronor, utdelas årligen i
maj månad och sponsras i sin helhet av Sparbanken Öresund.
Sir George Martin i Lund
© Sir George Martin Music Award 2013